ახალი ამბები

UNICEF-თან ერთად ვიწყებთ პირველად ჯანდაცვაში დისტანციური სერვისების დანერგვას
3. აგვისტო 2022 სიახლეები

UNICEF-თან ერთად ვიწყებთ პირველად ჯანდაცვაში დისტანციური სერვისების დანერგვას

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მხარდაჭერა პირველად ჯანდაცვაში ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის სამუშაოს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა, განსაკუთრებით კოვიდპანდემიის დროს. UNICEF-თან ერთად განხორციელებული ორი წარმატებული პროექტის შემდეგ, 2022 წლის ივლისში დავიწყეთ ახალი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს დისტანციური სერვისების განვითარებისა და „პირველადი ჯანდაცვის ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ცენტრის“ ჩამოყალიბებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. პროექტი მოიცავს 50 ამბულატორიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

შშმ პირთა ორგანიზაციები შეხვედნენ ბიოეთიკასა და ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ ჯანდაცვაში
8. ივლისი 2022 სიახლეები

შშმ პირთა ორგანიზაციები შეხვედნენ ბიოეთიკასა და ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ ჯანდაცვაში

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხზე წლებია მუშაობს და მიზნად ისახავს შშმ პირთა უფლებების დაცვასა და მათი შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფას. 2022 წლიდან, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისთან ერთად ახორციელებს პროექტს, რომელიც ხელს შეუწყობს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთობლივი პროგრამის განხორციელებას „ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება საქართველოში“. პროექტის ფარგლებში, UNFPA-ს საქართველოს ოფისისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის ინიციატივით შედგა შეხვედრა საქართველოს პარლმენტის წევრებსა და შშმ პირთა საზოგადოებასთან საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავების მიზნით.

ჩეხეთის ელჩის თქმით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მის მოლოდინებს აჭარბებს
27. მაისი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის ელჩის თქმით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მის მოლოდინებს აჭარბებს

ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში  "გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში", ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ორი საოჯახო ტიპის სახლი გადასცა. სახლების შეძენა, რეაბილიტაცია და მათი სახელმწიფოსთვის გადაცემა ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის ფართომასშტაბიანი დახმარების ნაწილია, რომელიც ემსახურება საქართველოს მხარდაჭერას დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს მესაქონლეობის მხარდასაჭერად
23. მაისი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს მესაქონლეობის მხარდასაჭერად

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი სოფლის განვითარების მიმართულებით საქართველოში წლებია მუშაობს. სხვადასხვა დონორის დაფინანსებით, ჩვენმა ორგანიზაციამ მხარი დაუჭირა ფერმერებსა და მეწარმეებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. ამჟამად ჩვენი ორგანიზაცია იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს თუშეთის, ფშავ-ხევსურეთისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ფერმერების შემოსავლების გაზრდას ეფექტური წარმოების რესურსის, შესაბამისი ცოდნის და ბაზარზე ხემისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ინიციატივა ფინანსურად მხარდაჭერილია ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.

UNFPA და CCR ერთობლივი ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ
15. აპრილი 2022 სიახლეები

UNFPA და CCR ერთობლივი ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უფლებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. ამ მიზნით, UNFPA საქართველოს ადგილობრივ ოფისთან ერთად, ჩვენმა ორგანიზაციამ წამოიწყო ახალი ინიციატივა, რომელიც ხელს შეუწყობს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთობლივი პროგრამის განორციელებას „ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება საქართველოში“.