გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება

ჩეხეთის კარიტასი სრულად ემსახურება გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას. ეს ვალდებულება ვრცელდება იმ ადამიანებზე, ვისაც ვემსახურებით, ჩვენს დონორებზე, ჩვენს პარტნიორებზე, ასევე ჩვენს ყველა თანამშრომელზე. ჩვენ მხარს ვუჭერთ იმ რწმენას, რომ ურთიერთნდობა ეფექტური დახმარების ქვაკუთხედია.

ჩვენ ვაღიარებთ, რომ გარემო, სადაც ჩვენ ვოპერირებთ, ძალზე დაუცველია და ჩვენს მუშაობას თან ახლავს უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ვიცავთ უმაღლეს სტანდარტებს და გვაქვს მკაცრი პოლიტიკა.004244_05_088670

ეთიკისა და ქცევის კოდექსი

004244_05_088670

უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკა

004244_05_088670

თაღლითობის, კორუფციისა და მოსყიდვის პოლიტიკა

004244_05_088670

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

004244_05_088670

უკუკავშირი და საჩივრები