თაღლითობის, კორუფციისა და მოსყიდვის პოლიტიკა

თაღლითობის, კორუფციის, მოსყიდვის ან ინტერესთა კონფლიქტის ბრალდებები ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ჩეხეთის კარიტასი ქმნის სისტემას, რაც ხელს შეუწყობს არასათანადო საქციელის თავიდან აცილებას, გამოვლენას და ეფექტურად რეაგირებას. ამავდროულად, ჩვენ მივიღეთ ზომები, რათა მესამე მხარეებმა არ გამოიყენონ ჩვენი ოპერაციები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით ჩვენს პროგრამებში.
თაღლითობის, კორუფციისა და მოსყიდვის პოლიტიკა