წარმატების ისტორიები

როგორ ეხმარება ტელემედიცინა სოფლის ექიმებს პაციენტების მდგომარეობის დისტანციურად მართვაში
23. მარტი 2023 სიახლეები

როგორ ეხმარება ტელემედიცინა სოფლის ექიმებს პაციენტების მდგომარეობის დისტანციურად მართვაში

ტელემედიცინა საშუალებას აძლევს ექიმებს შეაფასონ პაციენტის მდგომარეობა, დაუსვან დიაგნოზი და უმკურნალონ მათ დისტანციურად. პანდემიით გამოწვეულმა ვითარებამ საქართველოში ტელემედიცინის დანერგვის საჭიროება კიდევ ერთხელ ცხადყო. ამის გათვალისწინებით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა UNICEF-ის მხარდაჭერით, დედათა და ბავშვთათვის უწყვეტი და ხარისხიანი სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, სოფლის საპილოტე ამბულატორიებში ხელი შეუწყო დისტანციური სამედიცინო სერვისების დაწყებას და შექმნა პირველადი ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესების  სტრუქტურა საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის ბაზაზე.

პირველადი ჯანდაცვა, როგორც ჯანდაცვის სისტემის კარიბჭე
23. მარტი 2023 სიახლეები

პირველადი ჯანდაცვა, როგორც ჯანდაცვის სისტემის კარიბჭე

პირველადი ჯანდაცვა ჯანდაცვის სისტემის კარიბჭეა, რომელიც პასუხისმგებელია დაავადებების პრევენციასა და მოსახლეობის დაცვაზე დაავადებების შემდგომი გართულებებისაგან. ამ გზით პირველადი ჯანდაცვა იცავს ჯანდაცვის მომდევნო რგოლებს გადატვირთვისგან. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერებაში – მუშაობს სამედიცინო პროტოკოლების განახლებაზე, ოჯახის ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ხელს უწყობს პირველადი ჯანდაცვის მართვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი 2022 წელს მიღწეულ შედეგებს აჯამებს
10. იანვარი 2023 სიახლეები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი 2022 წელს მიღწეულ შედეგებს აჯამებს

2022 წელი ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის საქართველოს ოფისისთვის საინტერესო, დატვირთული და შედეგებზე ორიენტირებული აღმოჩნდა. ბოლო სამი წლის განმავლობაში, გასულ წელს პირველად მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი აქტივობების ძირითადი ნაწილი ჩვეული დღის წესრიგს დაბრუნებოდა და მხოლოდ პანდემიისგან გამოწვეული კრიზისისკენ მიმართული არ ყოფილიყო. 2022 წელს ჩვენმა გუნდმა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სოფლის განვითარებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით ჯამში ცხრა პროექტზე იმუშავა – მონიჭებული ნდობისთვის განსაკუთრებული მადლობა გვინდა ვუთხრათ დონორ ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ პარტნიორებს.

UNICEF-თან თანამშრომლობის შეჯამება: წერტილოვანი დახმარების გრძელვადიანი შედეგები პირველადი ჯანდაცვისთვის
16. დეკემბერი 2022 სიახლეები

UNICEF-თან თანამშრომლობის შეჯამება: წერტილოვანი დახმარების გრძელვადიანი შედეგები პირველადი ჯანდაცვისთვის

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოს პირველად ჯანდაცვას მრავალი წელია აძლიერებს. ჩვენი ორგანიზაცია ეხმარება საქართველოს მთავრობას როგორც სისტემური ცვლილებების განხორციელებაში, ისე ზრუნავს სამედიცინო პერსონალის უწყვეტ განათლებასა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.

რატომ უნდა ჩაიტარონ რისკ-ჯგუფში მყოფმა ადამიანებმა ტესტი აივინფექციაზე
30. ნოემბერი 2022 სიახლეები

რატომ უნდა ჩაიტარონ რისკ-ჯგუფში მყოფმა ადამიანებმა ტესტი აივინფექციაზე

საქართველოში აივინფიცირებული პირები ჯერ კიდევ არიან სტიგმის მსხვერპლნი. საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აივინფექციით ძირითადად ლგბტ თემის წარმომადგენლები და ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებული ადამიანები ავადდებიან. ამის გამო კი რისკ-ჯგუფში მყოფ პირებს უჭირთ აივტესტირებაზე გადაწყვეტილების მიღება, რაც, თავის მხრივ, ზრდის იმ ინფიცირებულთა რიცხვს, რომელთაც საკუთარი აივდადებითი სტატუსის შესახებ არაფერი იციან.