მიმდინარე პროექტები

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის საპილოტე გადაწყვეტილებები საქართველოში
14. სექტემბერი 2022 მიმდინარე პროექტები

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის საპილოტე გადაწყვეტილებები საქართველოში

პროექტის მიზანი: ჩამდინარე წყლების მართვის ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროცესში ონის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ხელი შეუწყოს საქართველოში წყლის ხარისხისა და რესურსების მართვას.

უწყვეტი და ხარისხიანი პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება ყველა ბავშვისთვის საქართველოში
14. სექტემბერი 2022 მიმდინარე პროექტები

უწყვეტი და ხარისხიანი პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება ყველა ბავშვისთვის საქართველოში

პროექტის მიზანი: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ხარისხიან (MCH) მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა სოფლად პირველადი ჯანდაცვის (PHC) დონეზე ტელემედიცინის დანერგვისა და ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ცენტრის დაარსების გზით. 

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდისა და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში
6. ივნისი 2022 მიმდინარე პროექტები

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდისა და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდისა და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში

ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება
15. აპრილი 2022 მიმდინარე პროექტები

ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება

პროექტის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უფლებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის სახელწოდება: პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)