მიმდინარე პროექტები

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდისა და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში
6. ივნისი 2022 მიმდინარე პროექტები

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდისა და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდისა და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა საქართველოში

ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება
15. აპრილი 2022 მიმდინარე პროექტები

ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება

პროექტის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უფლებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის უწყვეტობის და ხარისხის უზრუნველყოფა კოვიდ პანდემიის დროს
7. თებერვალი 2022 მიმდინარე პროექტები

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის უწყვეტობის და ხარისხის უზრუნველყოფა კოვიდ პანდემიის დროს

პროექტის სახელწოდება: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის უწყვეტობის და ხარისხის უზრუნველყოფა კოვიდ პანდემიის დროს

ონკოგინეკოლოგიური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება დასავლეთ საქართველოში
7. თებერვალი 2022 მიმდინარე პროექტები

ონკოგინეკოლოგიური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება დასავლეთ საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: ონკოგინეკოლოგიური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება დასავლეთ საქართველოში

ქცევითი ფაქტორების დამოკიდებულების განსაზღვრა აივტესტირების დაბალ მაჩვენებელზე საქართველოში
27. ოქტომბერი 2021 მიმდინარე პროექტები

ქცევითი ფაქტორების დამოკიდებულების განსაზღვრა აივტესტირების დაბალ მაჩვენებელზე საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: ქცევითი ფაქტორების დამოკიდებულების განსაზღვრა აივტესტირების დაბალ მაჩვენებელზე საქართველოში

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის სახელწოდება: პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)