მიმდინარე პროექტები

ქცევითი ფაქტორების დამოკიდებულების განსაზღვრა აივტესტირების დაბალ მაჩვენებელზე საქართველოში
27. ოქტომბერი 2021 მიმდინარე პროექტები

ქცევითი ფაქტორების დამოკიდებულების განსაზღვრა აივტესტირების დაბალ მაჩვენებელზე საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: ქცევითი ფაქტორების დამოკიდებულების განსაზღვრა აივტესტირების დაბალ მაჩვენებელზე საქართველოში

ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა
8. სექტემბერი 2021 მიმდინარე პროექტები

ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის სახელწოდება: პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების  გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში
30. დეკემბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების  გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში

ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში
10. დეკემბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის დასახელება: ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში

სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა
22. ოქტომბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა