მიმდინარე პროექტები

ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში
1. აპრილი 2021 მიმდინარე პროექტები

ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

პროექტის სახელწოდება: ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად კოვიდ 19 ის დროს
10. თებერვალი 2021 მიმდინარე პროექტები

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად კოვიდ 19 ის დროს

პროექტის სახელწოდება: საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად კოვიდ 19 ის პანდემიის დროს

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირველადი ჯანდაცვის სისტემისთვის
10. თებერვალი 2021 მიმდინარე პროექტები

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირველადი ჯანდაცვის სისტემისთვის

პროექტის სახელწოდება: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირელადი ჯანდაცვის სისტემის მეშვეობით

დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობის სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა COVID პანდემიის დროს
10. თებერვალი 2021 მიმდინარე პროექტები

დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობის სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა COVID პანდემიის დროს

პროექტის სახელწოდება: დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობის სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა COVID პანდემიის დროს

მწვანე აქტივობების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით
28. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

მწვანე აქტივობების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით

პროექტის სახელწოდება: მწვანე აქტივობების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით

კორონავირუსით გამოწვეული უარყოფითი ეკონომიკური გავლენის შემსუბუქება
28. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

კორონავირუსით გამოწვეული უარყოფითი ეკონომიკური გავლენის შემსუბუქება

პროექტის სახელწოდება: კორონავირუსით გამოწვეული უარყოფითი ეკონომიკური გავლენის შემსუბუქება

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის სახელწოდება: პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების  გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში
30. დეკემბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების  გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში

ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში
10. დეკემბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის დასახელება: ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში

სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა
22. ოქტომბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა

სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა  ხულოს მუნიციპალიტეტში
20. აგვისტო 2019 მიმდინარე პროექტები

სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში

პროექტის სახელწოდება: სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა  ხულოს მუნიციპალიტეტში