მიმდინარე პროექტები

ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა
8. სექტემბერი 2021 მიმდინარე პროექტები

ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა

ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში
1. აპრილი 2021 მიმდინარე პროექტები

ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

პროექტის სახელწოდება: ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

მწვანე აქტივობების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით
28. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

მწვანე აქტივობების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით

პროექტის სახელწოდება: მწვანე აქტივობების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)
24. ივლისი 2020 მიმდინარე პროექტები

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის სახელწოდება: პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში (ფაზა II)

აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების  გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში
30. დეკემბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების სერვისების  გაფართოება და გაუმჯობესება საქართველოში

ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში
10. დეკემბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში

პროექტის დასახელება: ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარება საქართველოში

სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა
22. ოქტომბერი 2019 მიმდინარე პროექტები

სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: სამეგრელოში სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა

სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა  ხულოს მუნიციპალიტეტში
20. აგვისტო 2019 მიმდინარე პროექტები

სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში

პროექტის სახელწოდება: სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა  ხულოს მუნიციპალიტეტში