სიახლეები

დასავლეთ საქართველოს ჰოსპიტლები ონკო-გინეკოლოგიური აპარატურით აღიჭურვა
5. დეკემბერი 2022 სიახლეები

დასავლეთ საქართველოს ჰოსპიტლები ონკო-გინეკოლოგიური აპარატურით აღიჭურვა

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი კიბოს პრევენციის მიმართულებით წლებია მუშაობს. 2019 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრი ააშენა, რომელმაც დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას საშუალება მისცა სკრინინგული სერვისები ადგილზე მიიღონ. 2022 წლიდან ჩეხეთის "მედევაკის" პროგრამის ფარგლებში, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა ითანამშრომლა საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგთან, რის შედეგადაც ბათუმისა და რუხის ჰოსპიტლებს 142 000 ევროს ღირებულების ონკო-გინეკოლოგიური სამედიცინო აღჭურვილობა გადასცა.

რატომ უნდა ჩაიტარონ რისკ-ჯგუფში მყოფმა ადამიანებმა ტესტი აივინფექციაზე
30. ნოემბერი 2022 სიახლეები

რატომ უნდა ჩაიტარონ რისკ-ჯგუფში მყოფმა ადამიანებმა ტესტი აივინფექციაზე

საქართველოში აივინფიცირებული პირები ჯერ კიდევ არიან სტიგმის მსხვერპლნი. საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აივინფექციით ძირითადად ლგბტ თემის წარმომადგენლები და ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებული ადამიანები ავადდებიან. ამის გამო კი რისკ-ჯგუფში მყოფ პირებს უჭირთ აივტესტირებაზე გადაწყვეტილების მიღება, რაც, თავის მხრივ, ზრდის იმ ინფიცირებულთა რიცხვს, რომელთაც საკუთარი აივდადებითი სტატუსის შესახებ არაფერი იციან.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივები წარუდგინეს
14. ნოემბერი 2022 სიახლეები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივები წარუდგინეს

საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (შშმპ) ჯერ კიდევ დგანან სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების მისაწვდომობის თვალსაზრისით. საუბარია არა მხოლოდ ფიზიკურად არაადაპტირებულ გარემოზე, არამედ იმგვარ ბარიერებზე, როგორიცაა დისკრიმინაციული დამოკიდებულება და სტიგმა და ჯანდაცვის სპეციალისტების არასათანადო ცოდნა შეზღუდული შესაძლებლობის თემასთან დაკავშირებით. ამ პრობლემის საპასუხოდ, ჩვენი ორგანიზაცია ჩართულია პროექტში, რომელიც საფუძველს დაუდებს შშმ პირთათვის სამართლიანი და ინკლუზიური წვდომის უზრუნველსაყოფად ხარისხიანი და გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის სერვისებზე.

რა ეტაპზეა ზრდასრული შშმ პირების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი საქართველოში
3. ნოემბერი 2022 სიახლეები

რა ეტაპზეა ზრდასრული შშმ პირების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი საქართველოში

საქართველოში ზრდასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა დიდი პანსიონატებიდან სათემო საცხოვრისებში გადაყვანის პროცესი 2011 წლიდან დაიწყო და ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს დღესაც. 2020 წელს ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. ამასთან, მიზნად დაისახა ორი დიდი ზომის პანსიონატში მცხოვრები შშმ პირებისთვის თემზე დაფუძნებული სერვისების განვითარება და მათი მცირე საოჯახო ტიპის სახლებით უზრუნველყოფა.

როგორ გაიზრდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ფერმერთა შემოსავლები
24. ოქტომბერი 2022 სიახლეები

როგორ გაიზრდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ფერმერთა შემოსავლები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი ფერმერების კვაალიფიკაციის ამაღლებასა და მათი სოციო-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას მრავალი წელია უჭერს მხარს. ამ მიზნით, 2022 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ფერმერების შემოსავლების გაზრდის ხელშესაწყობად, ეფექტური წარმოების რესურსის, შესაბამისი ცოდნის და ბაზარზე ხემისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის ფარგლებში უკვე გადავამზადეთ ფერმერები და ვეტერინარები, ასევე მონაცვლეობითი ძოვების პრაქტიკის დასანერგად დაიდენტიფიცირდა სადემონსტრაციო ნაკვეთები. შემდგომ ეტაპზე დაგეგმილია გრანტების გაცემა მეცხოველეობისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესაძენად.