უკუკავშირი და საჩივრები

ბენეფიციარებს შეუძლიათ გამოხმაურება ან საჩივრის შეტანა სხვადასხვა არხების საშუალებით, რომლებიც აღწერილია ქვეყნის სპეციფიკურ CCR საჩივრებისა და უკუკავშირის მექანიზმში.

ყველა თანამშრომელს და პარტნიორს ანალოგიურად შეუძლია გამოხმაურება ან საჩივრის შეტანა სხვადასხვა არხების მეშვეობით. გარდა ამისა, CCR- ის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია შეატყობინოს ნებისმიერი გადაცდომის ან კოდექსის დარღვევის შესახებ.

Feedback 2