დახმარება სადაც საჭიროა

მისია რიცხვებში

  • საქართველოს მისიამ ფუნქციონირება 2015 წელს დაიწყო
  • 15 თანამშრომელი
  • 26 განხორცილებეული პროექტი
წაიკითხე მეტი

დონორები და პარტნიორები

თანამშრომლობის განვითარება და ჰუმანიტარული დახმარება მხოლოდ ჩვენი დონორებისა და პარტნიორების წყალობით არის შესაძლებელი. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ფინანსური რესურსები და მაქსიმალური გამჭვირვალობა მხარდამჭერების მიმართ. ჩვენი პროექტები ექვემდებარება მკაცრ ფინანსურ და პროცესულ კონტროლს და აკმაყოფილებს საერთაშორისო დონეზე მოქმედ სტანდარტებს. როგორ მონაწილეობენ ჩვენი დონორები ჩვენს საქმიანობაში და ვინ არიან ისინი?

წაიკითხე მეტი

ახალი ამბები

მადლობა ჩვენს პარტნიორებს და დონორებს

ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
MASHAV
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition