გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

ჩეხეთის კარიტასი აცნობიერებს, რომ კლიმატის ცვლილება ჩვენი დროის მთავარი საზრუნავია. არგუმენტების გათვალისწინებით, ჩვენ გვინდა მეტად გავამახვილოთ ყურადღება გარემოს ზემოქმედებაზე და კიდევ უფრო გავზარდოთ მდგრადობა ჩვენს პროგრამებში.

 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა