ჩვენ ვეხმარებით სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას

ჩვენ ვეძებთ ახალ მეთოდებს

რომლითაც შევინარჩუნებთ სუფთა, უსაფრთხო და ლამაზ გარემოს

ჩვენ ვზრუნავთ ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს გაუმჯობესებაზე

Helping where it's needed

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა საქართველოში საქმიანობა 2008 წელს დაიწყო. 2015 წლამდე, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის (CCR) პროექტები ძირითად  ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით ხორციელდებოდა. 2014 წელს, წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე, ბუნებრივ ნაბიჯად ჩაითვალა ქვეყანაში წარმომადგენლობის  გახსნა.v2015 წელს, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის (CCRG) წარმომადგენლობა საქართველოში ოფიციალურად დარეგისტრირდა („ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველო“ სახელწოდების ქვეშ, CCRG) და თანამშრომელთა პროფესიონალური გუნდი შეიქმნა. მას შემდეგ, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში ფოკუსირებულია  (არამხოლოდ ჯანმრთელობის და სოციალური ზრუნვის საკითხებზე, არამედ  სოფლის მეურნეობის, სოფლის განვითარების და ბუნებრივი რესურსების მართვაზე.

ახალი ამბები

მადლობა ჩვენს პარტნიორებს და დონორებს

ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition
ჩეხეთის განვითარების სააგენტო
ევროკავშირი
უენდიპი
დაცული ტერიტორიები
დაავადებათა კონტროლი
პიემსი რისერჩი
რეკ კაუკასუს
ჯანდაცვის სამინისტრო
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი
მედ კაპიტალი
გასვი
HMRR
transition