ინოვაციები

ინოვაცია და გაციფროვნება ეკონომიკური განვითარებისა და სახელმწიფო შესაძლებლობების ზრდის ეფექტიანობის, ასევე, გამჭვირვალობისა და კორუფციის აღმოფხვრისათვის უმნიშვნელოვანეს საშუალებებად მიიჩნევა. მათი მეშვეობით გაუმჯობესებულია მონაცემების შეგროვებასა და გაცვლა-გამოცვლაზე დაფუძნებული, ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. ბევრი ქვეყანა, რომელშიც ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი ოპერირებს, აღიარებს ინოვაციურ მიდგომებსა და ტექნოლოგიებს, ისევე, როგორც ICT სექტორის განვითარებას, როგორც მათი განვთარებისათვის საჭირო უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს. უფრო მეტიც, ისინი ხედავენ ინოვაციებსა და გაციფროვნებას, როგორც მათი ეკონომიკური ტრანსფორმაციისათვის საჭირო საშუალებებს.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასისთვის ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული ინოვაციები რელევანტურია, რადგან მათ უკვე დაადასტურეს თავიანთი ეფექტიანობა დასახული მიზნების მიღწევასა და მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოტანაში საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ჩვენ ვუჭერთ მხარს. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი ითვალისწინებს რა პარტნიორების პრიორიტეტებს და ეროვნული სტრატეგიებით განსაზღვრულ გამოწვევებს, ინოვაციებისა და ციფრული მიდგომების როლს თავის პროექტებში მოწინავე პოზიციას უთმობს.

000141_05_003063

3D პრინტერები

000325_05_006760

მობილური კლინიკები

innovations2

სამშობიარო განყოფილების ტექნოლოგიური მხარდაჭერა

000116_05_002487

მეტეოლორიგიული მონაცემები სოფლის მეურნეობაში

 

000197_05_004431

ახალი სისტემები ბრინჯის წარმოებაში

_MG_1799[17280]

კოვიდლაბორატორია

000152_05_003281

გადამუშავების ტექნოლოგიები სამშენებლო სისტემებში

000117_05_002511

ინოვაციური დაფინანსება ზამბიაში

 

000136_05_002943

ინოვაციური დაფინანსება ერაყში