უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკა

ჩეხეთის კარიტასი თავის მნიშვნელოვან ვალდებულებად მიიჩნევს ბავშვებისა და პროგრამის სხვა მონაწილეების დაცვას. ჩვენი პასუხისმგებლობაა, რაც შეიძლება მეტი გავაკეთოთ, რათა თავიდან ავიცილოთ სექსუალური ექსპლუატაცია, ძალადობა და შევიწროება. საზოგადოებამ, რომლებსაც ვემსახურებით, განსაკუთრებით ბავშვებსა და დაუცველ მოზარდებს, უნდა იცოდნენ, რომ მათ ჩვენი დახმარების იმედი აქვთ.

უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკა