ეთიკისა და ქცევის კოდექსი

კოდექსები წარმოადგენს ორგანიზაციის საფუძველს, ისინი განსაზღვრავენ ჩვენს არსებით სახელმძღვანელო პრინციპებს, როგორიცაა ადამიანის უფლებების პატივისცემა, სოლიდარობა ან ღიაობა ყველა ადამიანისთვის, მათი წარმოშობისა და რწმენის მიუხედავად. კოდექსები განსაზღვრავს ქცევას და ღირებულებებს, რომლებსაც კარიტასის ყველა თანამშრომელი უნდა დაიცვას როგორც სამსახურში, ასევე პირად ქცევაში.