ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს მესაქონლეობის მხარდასაჭერად
23. მაისი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს მესაქონლეობის მხარდასაჭერად

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი სოფლის განვითარების მიმართულებით საქართველოში წლებია მუშაობს. სხვადასხვა დონორის დაფინანსებით, ჩვენმა ორგანიზაციამ მხარი დაუჭირა ფერმერებსა და მეწარმეებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. ამჟამად ჩვენი ორგანიზაცია იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს თუშეთის, ფშავ-ხევსურეთისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ფერმერების შემოსავლების გაზრდას ეფექტური წარმოების რესურსის, შესაბამისი ცოდნის და ბაზარზე ხემისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ინიციატივა ფინანსურად მხარდაჭერილია ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.

მიუხედავად იმისა, რომ მესაქონლეობა საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში, ეს დარგი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალშემოსავლიანია და არ შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი აღნიშნული რეგიონების სოციო-ეკონომიკურ განვითარებაში. ამ პრობლემის საპასუხოდ, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს თუშეთის, ფშავ-ხევსურეთისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ფერმერთა შემოსავლების გაზრდას. აღნიშნულის მისაღწევად ვიმუშავებთ საქონლის მოშენებისა და კვების, ცხოველის ჯანმრთელობის მოვლის, საძოვრების მართვის არსებული პრაქტიკის შესაცვლელად უფრო მდგრადი და პროდუქტიული პრაქტიკის დანერგვის მიზნით.

პროექტის ფარგლებში ჩვენი ორგანიზაცია იმუშავებს ადგილობრივი ფერმერების ბაზარზე ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე ბიზნესის განვითარების, სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტებისა და კლიენტებთან და ფინანსებთან კავშირის გაუმჯობესების გზით. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის ექსპერტები გადაამზადებენ ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტებს, ვეტერინარებსა და ფერმერებს ხელოვნურ ინტელექტში, ცხოველების სწორ მოვლაში, საძოვრების მდგრად მართვაში, საკვების წარმოებასა და საქონლის გამოკვებისა სწორ პრაქტიკაში. გარდა ამისა, გაიცემა შესაბამისი გრანტები მეცხოველეობისთვის საჭირო აღჭურვილობისათვის.

პროექტის განსაკუთრებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ პროცესში ჩართული იქნება ხულოსა და არაგვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAG). ამასთან, პროექტი ითანამშრომლებს CzechTrade-თან ჩეხური კომპანიების მისიების შემოყვანის ორგანიზებაში და ბენეფიციართა გასაწევრიანებლად საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში.

პროექტის შედეგად იმ ფერმერების რაოდენობა, რომლებიც მდგრადი და უფრო პროდუქტიული მესაქონლეობის პრაქტიკას მისდევენ, გაიზრდება. შერჩეულ ფერმერებს ექნებათ უკეთესი წვდომა ბაზარზე და მათი შემოსავალი გაიზრდება შესაბამისად. ამასთან, ქართველ ფერმერებს ექნებათ შესაძლებლობა გაეცნონ ჩეხური სოფლის მეურნეობის პრაქტიკას B2B შეხვედრების მეშვეობით.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოს სოფლის განვითარებაზე 2014 წლიდან მუშაობს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით განახორციელა, მიზნად ისახავდა ხულოს მუნიციპალიტეტში სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირების გზით. პროექტი მოიცავდა ფერმერებს, ადგილობრივი თემისა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), რომელმაც შემდგომშიც გააგრძელა ხულოს მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე მუშაობა.

2015-2018 წლებში ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა იმუშავა ტრადიციული საარსებო სისტემების მხარდაჭერაზე თუშეთსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში. პროექტის აქტივობები ფოკუსირებული იყო ტრადიციული სოფლის მეურნეობის სისტემების აღდგენასა და გაძლიერებაზე, ისევე როგორც ფერმერობაში თანამედროვე მიდგომების ინტეგრირებაზე. შედეგად, გაიზარდა როგორც წარმოებული პროდუქტის ხარისხი, ისე ფერმერთა შემოსავლები, გაძლიერდა კავშირები ადგილობრივ ფერმერებსა და მეწარმეებს შორის. ინიციატივა ფინანსურად მხარდაჭერილი იყო ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.

2014-2015 წლებში UNDP-სა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით, ჩვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა პროექტი სოფელ დიოკნისში, დიდაჭარასა და მანიაკეთში (ხულოს მუნიციპალიტეტი), რომელიც მიზნად ისახავდა მეწყრული რისკების შემცირებას და ამასთან თემის დივერსიფიცირებული მეწარმეობის მხარდაჭერას, კერძოდ ფერდობებსა და ტერასებზე ბაღების გაშენებას. არსებულ ეკოლოგიურ კატასტროფასთან მიმართებაში პროექტის უმთავრესი მიდგომა გამოიხატა ეფექტურ ღონისძიებაში, მეწყერული საშიშროების ფერდობების  შესაბამისი ხეხილით და ბუჩქის ჯიშებით დარგვით გამაგრება.

მასალა მომზადებულია ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების თანამშრომლობის ოფიციალური დახმარების მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში.