რას ვაკეთებთ

ჩეხეთის ელჩის თქმით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მის მოლოდინებს აჭარბებს
27. მაისი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის ელჩის თქმით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მის მოლოდინებს აჭარბებს

ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში  "გზა შინისაკენ: ზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარება საქართველოში", ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ორი საოჯახო ტიპის სახლი გადასცა. სახლების შეძენა, რეაბილიტაცია და მათი სახელმწიფოსთვის გადაცემა ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის ფართომასშტაბიანი დახმარების ნაწილია, რომელიც ემსახურება საქართველოს მხარდაჭერას დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საოჯახო ტიპის სახლები გადასცა
25. მაისი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საოჯახო ტიპის სახლები გადასცა

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად საქართველოში მისიის დაარსების დღიდან მუშაობს. 2020 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას დეინსტიტუციონალიზაციისთვის საჭირო საკანონმდებლო ინიციატივებითა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას. ამ დრომდე პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოსთვის საოჯახო ტიპის სახლების გადაცემა იყო, რომლებიც დიდი ზომის პანსიონატებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვისაა განკუთვნილი.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს მესაქონლეობის მხარდასაჭერად
23. მაისი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი იწყებს ახალ პროექტს მესაქონლეობის მხარდასაჭერად

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი სოფლის განვითარების მიმართულებით საქართველოში წლებია მუშაობს. სხვადასხვა დონორის დაფინანსებით, ჩვენმა ორგანიზაციამ მხარი დაუჭირა ფერმერებსა და მეწარმეებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. ამჟამად ჩვენი ორგანიზაცია იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს თუშეთის, ფშავ-ხევსურეთისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ფერმერების შემოსავლების გაზრდას ეფექტური წარმოების რესურსის, შესაბამისი ცოდნის და ბაზარზე ხემისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ინიციატივა ფინანსურად მხარდაჭერილია ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი ხელს უწყობს ნარჩენების მდგრადი მართვის მოდელის დანერგვას რეგიონებში
20. აპრილი 2022 სიახლეები

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი ხელს უწყობს ნარჩენების მდგრადი მართვის მოდელის დანერგვას რეგიონებში

თანამედროვე სამყაროს ეკოლოგიურ პრობლემებს შორის გარემოს დაბინძურება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ნარჩენების სწორი მართვა და გადამუშავება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისა და ბუნებრივი რესურსების დაზოგვის მიზნით, არამედ, დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაზეც. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი გარემოსდაცვით სექტორში 2019 წლიდან მუშაობს და მის მიერ განხორციელებული პროექტების ძირითადი ნაწილი საქართველოს რეგიონებში ნარჩენების პასუხისმგებლიანი მართვისკენაა მიმართული.

UNFPA და CCR ერთობლივი ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ
15. აპრილი 2022 სიახლეები

UNFPA და CCR ერთობლივი ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უფლებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. ამ მიზნით, UNFPA საქართველოს ადგილობრივ ოფისთან ერთად, ჩვენმა ორგანიზაციამ წამოიწყო ახალი ინიციატივა, რომელიც ხელს შეუწყობს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთობლივი პროგრამის განორციელებას „ნურავის გამოვტოვებთ – პოლიტიკიდან პრაქტიკისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიური განვითარება საქართველოში“.