დონორები და პარტნიორები

ჩეხეთის კარიტასს  გრძელვადიანი თანამშრომლობა აქვს მნიშვნელოვან დონორებთან. ამის გამო, ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ ჰუმანიტარული და განვითარების პროგრამები არჩეულ ქვეყნებში. რომელი ორგანიზაციები მონაწილეობენ და როგორ მონაწილეობენ ისინი ჩვენს პროექტებში?


ჩეხეთის განვითარების სააგენტო

ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დონორია ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzechAid), რომელთანაც ჩვენ მრავალი წლის განმავლობაში ვთანამშრომლობთ ჯანდაცვის და სოციალურ სექტორში, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

კერძოდ, CzechAid– თან პარტნიორობით, ჩვენ ვაუმჯობესებთ საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის სისტემას, მხარს ვუჭერთ ბავშვთა გრძელვადიანი და პალიატიური მზრუნველობის სერვისებს, ვაწვდით მომსახურებას აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს, ვზრდით კიბოს სკრინინგის ეროვნული პროგრამების ხელმისაწვდომობას დასავლეთ საქართველოში ვაძლიერებთზრდასრულთა ალტერნატიული სოციალური სერვისების განვითარებას საქართველოში.

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სექტორში განხორციელებული პროექტები ხელს უწყობს მთიან რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას სოფლის მეურნეობისა და სხვა შემოსავლის მომტანი საქმიანობების მეშვეობით.

საერთო ჯამში, კარიტასის ჩეხეთმა უკვე განახორციელა ოცზე მეტი პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია CzechAid- ის მიერ.

Czech Development Agency - Logo (1)

 

ENPARD (სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამა)

კიდევ ერთი დონორი, რომელიც ჩვენთან ერთად საქართველოში მუშაობს, არის ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის (ENPARD). ჩვენ ერთად ვმუშაობთ ზემო აჭარაში ხულოს მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე. ENPARD- ის მხარდაჭერა შეადგენს მთლიანი სუბსიდიის 90% -ს ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსთან ერთად, რომლის წვლილი 10%-ს შეადგენს.

ENPARD– ის ინტერვენცია წარმატებით უწყობს ხელს, მხარს უჭერს, ავითარებს და ახორციელებს საზოგადოებაზე დაფუძნებულ განვითარების მიდგომას, რაც ხელს უწყობს სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას აჭარის მთიან ნაწილში. საერთო ჯამში, ადგილობრივი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ირიცხება 1,030,000 ევრო 73 ბიზნესპროექტის განსახორციელებლად.

ENPARD-Horizontal-Eng

 იუნისეფი

ჩეხეთის კარიტასი  და UNICEF თანამშრომლობენ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტების გაუმჯობესებაში საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის სისტემისა და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის უწყვეტობის უზრუნველყოფაში კოვიდ -19 პანდემიის დროს. ორივე პროექტში პარტნიორები იყენებენ ონლაინ და IT ტექნოლოგიებს პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერების დასახმარებლად და დედათა და ბავშვთა ხარისხის მომსახურების უზრუნველსაყოფად.

გაეროს ბავშვთა ფონდთან ჩეხეთის კარიტასის თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილია ბავშვთა ვირტუალური ჯანმრთელობის ვიზიტებზე კლინიკური გზების შემუშავება და ბავშვთა ჯანმრთელობის განვითარებასთან დაკავშირებული მონაცემების ინტეგრირება რეალურ დროში ელექტრონულ მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემაში.

unicef

 

Slovak aid

2020 წელს ჩეხეთის კარიტასმა დაიწყო თანამშრომლობა SlovakAid- თან. ჩვენ ერთად ვმუშაობთ ნარჩენების მართვის სექტორში, ასევე Covid-19 უარყოფითი ზემოქმედების შემსუბუქებაზე.

მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხისა და ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად, SlovakAid ეხმარება საქართველოს მთიან მუნიციპალიტეტებს განავითარონ ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი ნარჩენების მართვის გეგმისა და სხვა ეროვნული სამართლებრივი მოთხოვნების შესაბამისად. სლოვაკეთის დაფინანსებით, ჩეხეთის კარიტასმა შეისყიდა ნაგვის სატვირთო მანქანები და კონტეინერები დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და ონის მუნიციპალიტეტისთვის, სადაც ჩვენ ასევე ჩავატარეთ ტრენინგები და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები.

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის გაძლიერებას, კოოიდ -19 პანდემიის ეკონომიკური შედეგების გასამკლავებლად მცირე და საშუალო საწარმოების (მცირე და საშუალო ბიზნესის) და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური და ტექნიკური დახმარების გზით.

slovakaid_gis_male_0

 

UNDP-გაეროს განვითარების პროგრამა

Czech-UNDP Trust Fund არის კიდევ ერთი დონორი, რომელიც აფინანსებს ჩეხეთის კარიტასის ინტერვენციებს საქართველოში.ჩეხეთ-გაეროს განვითარების პროგრამის (Trust Fund) დახმარებით წარმატებით განხორციელდა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიის ნარჩენების მართვის სისტემის შემუშავება. ჩეხური გამოცდილების საფუძველზე შეიქმნა დაცული ტერიტორიის ნარჩენების მართვის გეგმა და შემდეგ ინტეგრირებული იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის არსებულ გეგმაში. ჩეხეთ-გაეროს განვითარების პროგრამის სამეურვეო ფონდის გრანტი ფარავდა პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის 76% -ს.

1200px-UNDP_logo.svg  

 

მაშავი

ისრაელის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტომ თავისი წვლილი შეიტანა  კარიტასის ორ მიმდინარე პროექტში. ზუგდიდის კიბოს სკრინინგის ცენტრისთვის MASHAV– მა შეიძინა სამედიცინო მასალა და თბილისში ინკლუზიური საბავშვო ბაღისთვის, მაშავმა საჩუქრად გადასცა სათამაშოები და სხვა მასალები, რომლითაც აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს შეუძლიათ თამაში.

mashav