Charita podpoří vznik přes nových 200 pracovních míst v Gruzii
18. září 2020 Novinky

Charita podpoří vznik přes nových 200 pracovních míst v Gruzii

Charita Česká republika přispěla k vytvoření více než 200 nových pracovních míst v lokalitě Khulo v Horní Adžárii, a to díky finanční podpoře z evropského programu ENPARD. Malým a středním podnikům v horské oblasti Gruzie bude poskytnut přes 1 milion eur. Díky tomu se uskuteční více než 73 podnikatelských záměrů, což podpoří ekonomickou nezávislost místní komunity. Dalších 440 000 eur bylo vybráno mezi příjemci grantů jako forma spoluúčasti.

Podpora zemědělských a zemědělských hospodářských činností

Horské oblasti, konkrétně Horní Adžárie, patří mezi nejméně rozvinuté části Gruzie. Většina lidí je zde stále závislá na zemědělské obživě. Díky práci Charity Česká republika se podařilo změnit životy mnoha lidí. Kteří to jsou a jaké jsou jejich osudy?

Díky grantům pro malé lokální projekty od české ambasády vysadil před sedmi lety Guram Dzirkvadze vysadil ve vesnici první malinový sad. Brzy poté, co si uvědomil potenciál svého nápadu, se rozhodl dát sazenice celé vesnici. Rozdělil jich téměř 17 tisíc a všem oznámil, že sklizeň od nich koupí. V rámci projektu financovaného z ENPARD získal Guram Dzirkvadze auto vybavené speciálními ledničkami. Ty snadno zvládnou skladovat velké množství bobulí, a on je pak může přepravovat do Batumi. Dzirkvadze říká, že jeho dalším cílem je rozvoj ekologické farmy, která by mohla exportovat na trh EU.

Sulkhan Pasanidze je zemědělec. Má stádo dobytka a prodává mléčné výrobky. Sulkhan je také vítězem grantu, v jehož rámci dostal moderní traktor včetně příslušenství, který mu umožňuje zasít, orat, posekat a zlisovat seno. „S tímto traktorem dokážu za jednu sezónu orat asi 60 hektarů a vylisovat 50 tisíc balíků sena. Dělám to nejen pro sebe, ale i pro ostatní zemědělce jako placenou službu,“vysvětluje farmář.

Hotel Kedlebi byl prvním rodinným hotelem ve vesnici. Jak nám řekla majitelka hotelu Iamze Meladze, nikdo nevěřil, že by turisté mohli někdy přijít do malé vesničky ukryté v horách. S pomocí grantu ENPARD zakoupila Iamze nábytek, nové spotřebiče a vydláždil dvůr. „Myslím, že mým úkolem je ukázat místním, že i zde můžete dělat zajímavé a užitečné věci. A chtěl jsem taky všem ukázat, že můžeme toto místo popularizovat a že k tomu máme potenciál,“ řekla Iamzde Meladze.

Přestože je Mzevinar Iremadze upoutána na invalidní vozík, velmi dobře zná tradiční techniky vyšívání, které se v Horní Adžárii předávají z generace na generaci. Před dvěma lety se Iremadze rozhodla účastnit grantové soutěže ENPARD. Po úspěšném absolvování všech fází získala profesionální šicí stroje a další vybavení pro otevření malého ateliéru. Mzevinar zdarma učí vyšívat svoje sousedy. Doplňky, které vytvořila, se prodávají v obchodech se suvenýry v různých letoviscích Gruzie.

Rozvoj venkova prostřednictvím přístupu LEADER

Projekt, díky kterému došlo k podpoře místních podnikatelů, nese název „Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v oblasti Khulo“. Finančně ho vedle Evropské unie podpořila také Česká rozvojová agentura. Hlavním cílem projektu je snížit chudobu v Horní Adžárii, a to prostřednictvím grantů pro místní malé a střední podniky. Součástí jsou také školení určená k oživení ekonomických aktivit v zemědělství i mimo něj.

Důležitým zásahem do projektu je zavedení přístupu EU LEADER. Ta pomáhá rozvoji venkova pomocí zřízení místních akčních skupin (Local Action Group - LOG). “Díky účasti na aktivitách místní akčních skupin mají občané možnost podílet se na tvorbě ‘Strategie rozvoje venkova’, mohou hodnotit žádostí o granty a podílet se rozhodování o dalších ekonomických či sociálních aktivitách,“ uvedl Giorgi Murvanidze, projektový manažer Charity.

ENPARD-Horizontal-EngCzech Development Agency - Logo (1)