Charita Česká republika předala nábytek dětskému domovu
11. prosince 2020 Novinky

Charita Česká republika předala nábytek dětskému domovu

Velmi brzy bude mít dětský domov ve Tbilisi příležitost využívat nové služby v malém domku rodinného stylu, který byl postavený s podporou vlády USA.

Charita Česka republika v Gruzii poskytla nábytek vyrobený speciálně v souladu s potřebami příjemců a uspořádala příslušné školení pro zaměstnance, kteří budou schopni plnit svou misi a řádně pečovat o děti se zdravotním postižením.

"Doufám, že se děti s různými typy hendicapů budou cítit více jako doma v této malé rodinné rezidenci, než v současných velkých institucích, a tento domov jim nabídne více možností a dobré prostředí pro jejich rozvoj. Pro Charitu Česká republika je velkou ctí být součástí této velké iniciativy a jsme rádi, že můžeme přispět ke zlepšení kvality života dětí se zdravotním postižením v rámci státní péče," uvedl Jan Blinka, vedoucí mise Charita Česká republika v Gruzii.

Tímto bychom tedy dnes, 10. prosince, v Mezinárodní den lidských práv chtěli zdůraznit, že nikdo by neměl být opomenut, zejména pak ti, kteří potřebují naši podporu a péči.

Tato činnost je uskutečňována za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci projektu "Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii", který realizuje Charita Česka republika v Gruzii. Díky tomuto projektu bude od roku 2021 k dispozici speciální služba pediatrické dlouhodobé péče pro děti se zdravotním postižením v rámci státní péče. Jedná se o děti, které potřebují specializované pečovatelské služby.

Czech Development Agency - Logo (1)