Charita Česká republika pomáhá ohroženým rodinám v regionu Rača-Lečchumi
27. října 2020 Novinky

Charita Česká republika pomáhá ohroženým rodinám v regionu Rača-Lečchumi

Škody napáchané pandemií Covid-19 na ekonomice a životních podmínkách lidí jsou obzvláště závažné v horských regionech Gruzie, kde je méně rozvinuté podnikání a většina místní populace je závislá na turismu. Aby zmírnila tyto negativní dopady, poskytla Charita Česká republika humanitární pomoc více než 150-ti rodinám v tomto regionu.

V okresu Oni obdrželo podporu 82 velkých rodin, jednočlenných domácností a svobodných matek. Každá domácnost dostala 20 kuřat společně s krmivem na dva měsíce a dalšími nezbytnostmi pro chov. Stejná pomoc byla poskytnuta 72 ohroženým rodinám z okresu Ambrolauri. Celkově tým Charity rozdistribuoval 3040 kuřat. V následujících týdnech budou příjemcům této pomoci poskytovány také konzultace ohledně chovu drůbeže.

7S1A9065

Distribuce drůbeže a granty

Distribuce humanitární pomoci nejohroženějším skupinám je jednou ze dvou součástí projektu, který si klade za cíl zmírnit negativní dopady pandemie Covid-19 na populaci v regionu Rača-Lečchumi. Celý projekt je podporován Slovenskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SlovakAid).

“Tento nádherný region je jedním z nejméně rozvinutých v Gruzii. Je zde vysoká míra chudoby, která díky negativním efektům Covid-19 ještě vzrostla. První část naší reakce má za účel poskytnout podporu velkým rodinám, jednočlenným domácnostem a svobodným matkám. Distribucí drůbeže jsme jim pomohli zajistit základní zdroj potravy i zlepšit jejich ekonomickou situaci,” řekla Ekaterina Meskhrikadze, manažerka projektu Charity Česká republika v Grúzii.

000343_05_006319

Další částí projektu je grantová podpora provozu a udržení pracovních míst v malých a středně velkých podnicích během krize i po jejím skončení.

“Zejména malé a střední podniky potřebují finanční zdroje, aby mohly pokračovat v činnosti, proto jim poskytujeme finanční a technickou podporu k udržení pracovních míst. Díky těmto grantům podpoříme přibližně 25 malých a středních podniků,” vysvětlila Meskhrikadze.

Projekt orientovaný na rozvoj zemědělství nese název “Zmírnění negativních ekonomických dopadů pandemie Covid-19 na populaci v Rača” a je implementován Charitou Česká republika za spolupráce Slovenské organizace SOSNA a s finanční podporou SlovakAid.

slovakaid_gis_male_0Sosna logo_square