Česká pomoc Gruzii v boji proti pandemii COVID-19
30. září 2020 Novinky

Česká pomoc Gruzii v boji proti pandemii COVID-19

Dne 29. září navštívil český velvyslanec a vedoucí mise Charita Česká republika gruzínskou Agenturu pro státní péči a pomoc (zákonným) obětem obchodování s lidmi. Cílem bylo předání lékařských ochranných prostředků Agentuře pro domovy určené osobám se zdravotním postižením (včetně Dusheti a Martkofi).

Cílem akce je podpora agentury k zajištění prevence infekce Covid-19 v zařízeních pro internátní ubytování. Celková cena tohoto daru je 23 000 GEL, což odpovídá 165 949 Kč. Jedná se o lékařské obličejové masky, pláště, rukavice, bezdotykové teploměry, dezinfekční prostředky atd.

Akce je součástí nového projektu „Cesta domů: Rozvoj alternativních sociálních služeb pro dospělé v Gruzii“ financovaného Českou rozvojovou agenturou.

Ředitelka Agentury pro státní péči a pomoc (zákonným) obětem obchodování s lidmi, Meri Maghlapheridze, a vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii, Jan Blinka, podepíší memorandum o realizaci uvedeného projektu.