დასრულებული პროექტები

სასწრაფო დახმარების მომსახურების  გაუმჯობესება ომალოში
2. září2 2019 დასრულებული პროექტები

სასწრაფო დახმარების მომსახურების გაუმჯობესება ომალოში

ამ პროექტის მიზანს  თუშეთის რეგიონში პირველადი სამედიცინო დახმარების სერვისის გაუმჯობესება წარმოადგენდა.  ამ მიზნით, ჩვეულებრივი მანქანის  სასწრაფოს მანქანად  მოდიფიცირება  განხორცილდა, რომელიც შესაბამისი თანამედროვე სამედიცინო  ტექნიკით აღიჭურვა, და მასზე პროფესიონალი სამედიცინო ჯგუფი მუშაობს.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა  სამედიცინო და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის  გაზრდა
3. ივნისი 2019 დასრულებული პროექტები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამედიცინო და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროექტის განხორციელებაში  ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი(CCRG) თანამშრომლობდა მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან  - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (GASW),  საქართველოს ბიოეთიკის საზოგადოება (GHLBS), საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაცია (GAFD)

ონკოლოგიის საკითხებზე ოჯახის ექიმთა ცოდნის ამაღლება
7. მაისი 2019 დასრულებული პროექტები

ონკოლოგიის საკითხებზე ოჯახის ექიმთა ცოდნის ამაღლება

პროექტის მიზანს პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მუშაკების ჩართულობით და მოსახლეობაში კიბოსთან დაკავშირებული სტიგმის დაძლევის საგანმანათლებლო ღონისძიებებით კიბოს პრევენციის  და ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის ხელშეწყობა წარმოადგენდა.