დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობის სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა COVID პანდემიის დროს
10. თებერვალი 2021 მიმდინარე პროექტები

დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობის სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა COVID პანდემიის დროს

პროექტის სახელწოდება: დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობის სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა COVID პანდემიის დროს

  • პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი 2020- ივნისი 2021
  • პროექტის პარტნიორი: საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
  • პროექტის აღწერა: COVID-19 პანდემიის გავლენა პირველადი ჯანდაცვის სექტორზე მრავალგანზომილებიანია. ჯანმრთელობის დაცვის აუცილებელი სერვისების შემცირება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე, განსაკუთრებით სოფლად, პანდემიის შედეგად არის გამოწვეული.  ახალი პარტნიორობის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს არსებული საჭიროებების მოგვარებას, გაეროს ბავშვთა ფონდმა და ჩეხეთის კარიტასმა ჩაატარეს დისტანციური ტრენინგები ოჯახის ექიმებისთვის, რომელთა საბოლოო მიზანი დედების და მცირეწლოვანი ბავშვების მხარდაჭერა იყო. აღნიშნული ინიციატივა იცავს სიცოცხლის გადარჩენის სერვისებს პანდემიის დროს დაბადებულ დედებსა და ჩვილებში. დაგეგმილი ღონისძიებების შედეგად, გაძლიერდება სოფლის ყველა ექიმის შესაძლებლობები მშობიარობის შემდგომი და მშობიარობის შემდგომი მომსახურების მიწოდების პროცესში.
  • დონორი: UNICEF
  • ბიუჯეტი:  215 592 ლარი


    unicef