დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირველადი ჯანდაცვის სისტემისთვის
10. თებერვალი 2021 მიმდინარე პროექტები

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირველადი ჯანდაცვის სისტემისთვის

პროექტის სახელწოდება: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირელადი ჯანდაცვის სისტემის მეშვეობით

  • პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი 2020-აგვისტო 2021
  • პროექტის აღწერა: კოვიდ 19-მა წინა პლანზე წამოწია პირველადი ჯანდაცვის როლი, რომელსაც შეუძლია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რუტინული ზრუნვა, მათ შორის ბავშვებზე ორიენტრირებული სამედიცინო მომსახურება. პირველად ჯანდაცვაში ონლაინ კონსულტაციების გამოყენების მიუხედავად, COVID-19– ის ეპიდემიამ აჩვენა რომ არ არსებობს ჯანდაცვის სტანდარტების ნაკლებობა, რომლებიც ტელემედიცინის საშუალებით მიიღება. არსებული ჯანდაცვის კლინიკის საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო მითითებების გამოყენება ტელემედიცინის მეშვეობით მოვლისას აუცილებელია ჯანმრთელობის ხარისხისთვის, მათ შორის, ბავშვთა ჯანმრთელობის მომსახურებებთან დაკავშირებულ სერვისებთან. გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილია ბავშვთა ვირტუალურ ჯანმრთელობაზე ორიენტირებული ვიზიტების კლინიკური გზების შემუშავება, რომლებიც გამოყენებული იქნება ყველა იმ სტანდარტთან, პროტოკოლთან და პოლიტიკასთან და პროცედურებთან ერთად, რომლებიც საჭიროა მომსახურების გაწევისთვის. გარდა ამისა, ეს პროექტი უზრუნველყოფს ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებასთან დაკავშირებული მონაცემების ინტეგრირებას პირველადი ჯანდაცვის დონეზე, ჩეხეთის კარიტასის მართვის ელექტრონულ ინფორმაციულ სისტემაში, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის განმტკიცებას.
  • ბიუჯეტი: 256 634 GEL
  • დონორი: UNICEF


    unicef