S počátkem léta zahájila Caritas Česká republika v Gruzii čtyři nové projekty
7. září 2020 Novinky

S počátkem léta zahájila Caritas Česká republika v Gruzii čtyři nové projekty

Pro většinu z nás je léto začátkem období dovolených a prázdnin. Charita Česká republika v Gruzii ale měla plné ruce práce s novými projekty. V prvním červencovém týdnu byly díky podpoře agentur CzechAid a SlovakAid spuštěny čtyři nové rozvojové projekty.  

„Jsem opravdu nadšený z toho, že zahajujeme tyto nové projekty, protože to naznačuje, že dárci a partneři uznávají naši profesionalitu a naši schopnost zajistit vysoce kvalitní výsledky. I když jsou všechny projekty velmi náročné, jsem si jist, že je bez problémů splníme,“ uvedl Jan Blinka, vedoucí mise v Gruzii.

Projekty financované agenturou CzechAid ve zdravotnictví a sociální oblasti

Dva projekty financované Českou rozvojovou agenturou mají za cíl inkluzivní sociální rozvoj prostřednictvím zlepšení zdravotnictví a sociálního sektoru v Gruzii. První projekt s názvem „Podpora a posílení primární zdravotní péče“ je pokračováním a rozšířením projektu realizovaného v letech 2017–2019, během kterého byly vyvinuty a následně zavedeny elektronické nástroje pro řízení kvality v pěti pilotních zařízeních poskytujících základní zdravotní péči v Tbilisi.

V roce 2020 zahájila česká Charita druhou fázi podpory reformy základní zdravotní péče zdravotnictví, která povede k ještě větším změnám v tomto sektoru s přínosem pro celou populaci Gruzie. Zejména nástroje pro řízení kvality vyvinuté v první fázi projektu budou zavedeny v dalších 41 zdravotnických zařízeních v regionech Samegrelo-Zemo Svaneti a Mtskheta-Mtianeti a bude vytvořen jednotný, komplexní a standardizovaný elektronický informační systém, který pomůže odborníkům při dosahování celostátních, vysoce kvalitních standardů primární zdravotní péče.

„Nyní vstupujeme do nové fáze posilování sektoru primární zdravotní péče, která má velmi dlouhodobé cíle a předpokládá zavedení elektronických informačních technologií, stejně jako posílení dovedností poskytovatelů primární zdravotní péče. Caritas Česká republika podporuje naše ministerstvo při dosahování těchto cílů,“ uvedla první náměstkyně ministra pro IDPs (vnitřně vysídlených osob z okupovaných území), práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie Tamar Gabunia.

Druhý projekt financovaný agenturou CzechAid s názvem „Cesta k domácímu rozvoji alternativních sociálních služeb pro dospělé v Gruzii“ je zaměřen na vytvoření národního systému alternativní péče o dospělé na základě individuálních potřeb příjemců. Zejména jde o deinstitucionalizaci dvou velkých domovů pro osoby se zdravotním postižením v Martkofi a Dusheti a jejich nahrazení rodinnými domy a službami přizpůsobenými potřebám příjemců. Projekt je iniciován Agenturou LEPL pro státní péči a pomoc obětem obchodu s lidmi.

„Jsem přesvědčena, že tento projekt, který jsme s velkým potěšením zahájili, bude pro zemi velkým krokem vpřed. Jsme do tohoto procesu zapojeni nejen profesionálně, ale i emocionálně. Ráda bych poděkovala České republice a její rozvojové spolupráci za podporu a příspěvek do různých odvětví zdravotní péče,“ uvedla náměstkyně ministra vnitra, práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie Tamar Barkalaia.

Intervence financované SlovakAid v regionu Racha

Co spojuje oba projekty podporované SlovakAid je jejich regionální koncentrace v regionu Racha-Lechkhumi, stejně jako jejich širší zaměření na rozvoj venkova.

Roční projekt „Podpora zelených akcí v obci Oni prostřednictvím rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady“ předpokládá pořízení vozíku a košů na sběr odpadu, zavedení postupů pro biologicky rozložitelný odpad a posílení povědomí o životním prostředí a zapojení veřejnosti do recyklace odpadu.

V reakci na pandemii Covid-19 a její negativní dopad na ekonomickou situaci místního obyvatelstva se SlovakAid rozhodla podpořit také druhý projekt „Zmírnění negativních ekonomických dopadů pandemie Covid-19 na populaci gruzínské horské oblasti Racha“. V rámci projektu bude CCR distribucí grantů podporovat post-krizový provoz místních malých a středních podniků a udržení pracovních míst. Nejzranitelnější skupiny společnosti, jako jsou jednočlenné domácnosti nebo ženy-samoživitelky, budou navíc benefitovat z poskytování zemědělských produktů.

„Jednou z priorit české Caritas je přispívat k rozvoji horských oblastí Gruzie. Máme již zkušenosti s prací v komunitě Tusheti, Svaneti a Horní Adjara. Racha jako nová geografická lokace přináší CCR nové výzvy. V rámci těchto projektů se chystáme zlepšit podnikatelské prostředí ve vybraných obcích, přispět ke snížení chudoby a také podpořit obec Oni při zlepšování postupů nakládání s odpady, které budou založeny na sdílení zkušeností a přenosu osvědčených postupů ze Slovenska,“ uvedla Ekaterine Meskhrikadze, zástupkyně vedoucího mise CCR v Gruzii.