Model SCERTS - dvoudenní úvodní kurz pro gruzínské profesionály
17. prosince 2020 Novinky

Model SCERTS - dvoudenní úvodní kurz pro gruzínské profesionály

Mezi 9. a 10. prosincem s podporou Charity Česká republika uspořádal Institut rozvoje dětí na Státní univezritě Ilia 2-denní úvodní kurz pro gruzínské profesionály - SCERTS.

Model SCERTS je na důkazech založaný komplexní rámec, vytvořený za účelem stanovení cílových priorit a realizačních postupů, které se zaměřují na klíčové výzvy ASD: Sociální komunikace, emoční regulace a poskytování transakční podpory pro děti s poruchami autistického spektra (ASD) a související sociálně-komunikativní postižení a jejich rodiny. SCERTS je flexibilní a individualizovaný přístup, který je 1) zakotvený ve vývojovém rámci, 2) zaměřený na učení funkčních dovedností při každodenních činnostech a 3) založený na jedinečném stylu učení osob s ASD. Hlavní prioritou modelu je rozvoj spontánních a funkčních komunikačních schopností a emočních regulačních kapacit.

Workshop byl veden Dr. Barry Prizantem, který je uznáván jako jeden z předních vědců v poruchách autistického spektra a komunikačních postižení, s více než 40 lety zkušeností jako výzkumný pracovník a mezinárodní konzultant pro jedince s autismem a souvisejícími zdravotním postižením. Je certifikovaným patologem řeči, mimořádným profesorem na Brownově univerzitě a ředitelem dětské komunikační služby, soukromé praxe. Doktor Prizant je členem Autism Society of America's Panel of Professional Advisors. V roce 2014 získal mnoho vyznamenání americké asociace pro řeč a slyšení (nejvyšší pocta ASHA).

Workshopu se zúčastnilo 30 odborníků pracujících v oblasti autistického spektra v Tbilisi a různých regionech Gruzie. V důsledku této činnosti:

  1. Účastníci jsou schopni identifikovat základy kritického vývojové pro oblasti modelu SCERTS a učební osnovy modelu;
  2. Účastníci se dozvěděli o SCERTS osnovách, zaměřených na sociální komunikaci, emocionální regulaci a transakční podporu;
  3. Účastníci se naučili poskytovat vzdělávací a emocionální podporu ve všech aspektech programování a uplatňovat transakční podporu pro zařazování a pro práci s rodiči.

Workshop pomůže diverzifikovat přístupy k práci s dětmi s poruchami autistického spektra a komunikačními poruchami v Gruzii, rozšíří znalosti terénních odborníků o moderních metodách a zapojí je do dalšího vzdělávání, což bude mít pozitivní dopad na výsledky intervence pro děti s ASD a jejich rodiny.

Workshop byl realizován v rámci projektu Charity Česká republika "Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Gruzii". Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou.