Charita Česká republika zahájila nové partnerství s UNICEF
2. listopadu 2020 Novinky

Charita Česká republika zahájila nové partnerství s UNICEF

Díky podpoře České rozvojové agentury pracuje Charita Česká republika (CCR) již čtyři roky na zlepšení gruzínského systému primární zdravotní péče (PHC) . Vzhledem k pozitivnímu vývoji se  rozhodl připojit k partnerství UNICEF a rozšířit tak původní projekt s intervencemi do zdraví matek a dětí (MCH). 

IT řešení a online školení

Hlavním cílem Charity Česká republika  je posílení primární zdravotní péče představením nástrojů řízení kvality a vývojem celostátních, komplexních IT řešení pro primární zdravotní péči. Mezi klíčové cíle patří také aktualizace standardů kvality a vytvoření programů celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky PHC.

UNICEF se rozhodl rozšířit výše uvedené intervence o dvě složky, jejichž cílem je posílení zdravotních služeb pro matky a děti. První složka se zaměří na prevenci nemocí a podporu zdraví. Usiluje tak o začlenění aspektů rozvoje dítěte do systému PHC a to vývojem elektronické správy informačního systému, která zajišťuje propojení venkovských lékařů s tímto systémem a sleduje kvalitu služeb MCH poskytovaných ve venkovských podmínkách.

Druhá společná složka zajistí kontinuitu zdravotních služeb pro matky a děti během pandemie Covid-19 prostřednictvím vzdálené podpory PHC matkám a dětem narozeným během doby vyžadující omezení osobních kontaktů. Konkrétně Charita Česká republika zlepší kapacitu poskytovatelů  služeb PHC po porodu a při péči o dítě prostřednictvím online školení a supervize.

Celkově projekt pokryje všechna venkovská primární zdravotnická zařízení v Gruzii. 

"Primární zdravotní péče je základem každého systému zdravotní péče a my budeme podporovat vládu v posílení části týkající se matek a dětí. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Charitou Česká republika, protože není možné zajistit kvalitní zdravotní péči pro ženy a děti bez rozvoje celého gruzínského systému primární zdravotní péče,“ uvedl Ghassan Khalil, představitel UNICEF v Gruzii.

Přínos systémové změny a zaměření se na kvalitu

Za účelem zlepšení primární zdravotní péče v Gruzii spolupracuje Charita Česká republika od roku 2017 s ministerstvem zdravotnictví (MoIDPLHSA). V  daném roce byla spuštěna první fáze projektu, která vyústila ve vývoj a zavedení elektronických nástrojů pro měření kvality v pěti pilotních PHC zařízeních v Tbilisi.

V roce 2020 zahájila Charita Česká republika druhou fázi projektu, která povede k ještě větším změnám v gruzínském sektoru primární zdravotní péče. Partnerství s UNICEF dále obohatí intervence CCR v sektoru PHC, jelikož zdravotní služby pro matky a děti jsou jak již bylo zmíněno nedílnou součástí primární zdravotní péče. Výsledkem bude zdokonalení současných znalostí a dovedností  rodinných lékařů sloužících na venkově v péči o MCH.  

„Charita Česká republika tímto projektem i nadále prokazuje svou nepostradatelnou roli při reformách gruzínského systému  primární zdravotní péče. Pomáháme ministerstvu při vytváření systémových, dlouhotrvajících a kvalitativních změn, z nichž nakonec budou mít prospěch všichni občané země,“ uvedl Jan Blinka, vedoucí mise CCR v Gruzii.

Czech Development Agency - Logo (1)unicef