Charita Česká republika začíná implementovat dva projekty v regionu Rača-Lečchumi.
10. července 2020 Novinky

Charita Česká republika začíná implementovat dva projekty v regionu Rača-Lečchumi.

S finanční podporou SlovakAid začala Charita Česká republika dva projekty v regionech Rača-Lečchumi a Dolní Svanetie v Gruzii, konkrétně v obcích Oni a Ambrolauri, a to: “Zmírňování negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na populaci gruzínského horského regionu Rača” a “Podpora ekologických akcí v obci Oni prostřednictvím rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství”.   

Zástupci Charity Česká republika se setkali se státním zplnomocněncem v regionech Rača-Lečchumi a Dolní Svanetie - panem Archilem Japaridze, se starostou obce Ambrolauri - panem Zviadem Mkheidze, s předsedou zastupitelstva obce Ambrolauri - panem Aslanem Saganelidze, se starostou obce Oni - panem Davidem Chikvaidze, s předsedkyní zastupitelstva obce Oni - paní Shuqurou Japaridze, a zároveň se zástupci komunit obcí Ambrolauri a Oni.  

Zúčastněné strany diskutovali o aktivitách projektu a dohodli se na dalších postupech spolupráce. V rámci projektu “Zmírňování negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na populaci gruzínského horského regionu Rača” je plánovaná podpora malých a středních podniků prostřednictvím grantů a taky podpora zranitelných skupin obyvatel pomocí zemědělských prostředků. 

Projekt “Podpora ekologických akcí v obci Oni prostřednictvím rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství” předpokládá rozvoj modelu udržitelného odpadového hospodářství na místní úrovni, vytvoření infrastruktury odpadového hospodářství a schopností budování kapacit, zavedení praktik spojených s využitím biologicky rozložitelným odpadem a posilnění zapojení obyvatel do recyklace odpadu a povědomí o životním prostředí.