Charita Česká republika nadále poskytuje online školení pro rodinné lékaře napříč Gruzii
24. listopadu 2020 Co děláme

Charita Česká republika nadále poskytuje online školení pro rodinné lékaře napříč Gruzii

Pandemie COVID-19 způsobila obtíže pro rodinné lékaře, z nichž největšími byly péče a poradenství pro mnohé pacienty na dálku. Na základě zkušeností získaných za posledních 10 měsíců a doporučení Světové zdravotnické organizace, vytvořil tým odborníků národní soubor pravidel pro péči o COVID-19 pacienty v domácím prostředí, včetně po-COVID-19 péče o propuštěné pacienty.

V rámci účasti Charity Česká republika na Projektech Zdraví v Gruzii, byly tyto soubory pravidel úspěšně představeny rodinným lékařům pracujícím ve venkovských oblastech napříč Gruzii. Celkem 900 lékařů se zúčastnilo školení, které bylo vyžádáno Ministerstvem zdravotnictví Gruzie a bylo realizováno za finanční podpory České rozvojové agentury.

"Řízení epidemické situace na dálku je pro lékaře náročné. Navzdory mnoha obtížím, školení prováděné CCRG pomohlo zmírnit tuto zátěž. Konzultace profesionálních trenérů na dálku v obtížných případech je rozšířením podpory. Díky týmu profesionálů Charity Česká republika v Gruzii za všechny projekty realizované v naší zemi. Spoléháme se na vás! “- řekl Tea Sakhokia, lékař venkovské ambulance v regionu Samegrelo.